Mufîdu’l-ulûm’da el-Hârezmî (ö.383/993) de muammerûn başlığıaçmıştır. el-Harezmî diğer müelliflerden farklı olarak muammerûn bahsindeneslinden yüz kişi doğuncaya kadar hayatta kalan dört kişi üzerindedurmuştur.

Bunları da Halîfe b. Ebi’s-Sa‘d, Enes b. Mâlik, Abdullâh b. Ömerel-Leysî ve Cafer b. Suleymân el-Hâşimî olarak saymıştır.
Her ne kadar elliküsûr oğlu ve yirmi küsûr kızı olan el-Mutevekkil’e ayrıca 48 yıl yaşamış olanel-Memûn ve el-Mutasım’a işaret etmiş olsa bile, el-Harezmî’nin bunlarımuammerûn kapsamında değerlendirmediği anlaşılıyor.